Backdrop sinh nhật phong cách Cố Đô Huế

Backdrop sinh nhật trang trí phong cách Trung Hoa XV334

Backdrop sinh nhật phong cách Cố Đô Huế cho buổi lễ thượng thọ mà Xinh Event đã thực hiện trang trí ngày 24/10. Bộ sản phẩm được lên ý tưởng và thực hiện hoàn toàn bởi đội ngũ nhân viên của Xinh Event theo yêu cầu khách hàng đưa ra. Để có thể biết thêm những[…]