Sinh nhật trọn gói MAX

Tổ chức sinh nhật trọn gói MAX là các gói sinh nhật với giá trên 10.000.000 VNĐ được thực hiện bởi công ty tổ chức sinh nhật Xinh Event. Quý khách có thể thay đổi và tùy biến chủ đề của các bữa tiệc sinh nhật trọn gói bên dưới theo phong cách của riêng mình vô cùng dễ dàng.

Gói sinh nhật MAX của Xinh Event mang ý nghĩa không chỉ là giá cao mà cũng là chất lượng sản phẩm tốt nhất. Sứng đáng với từng chi phí mà quý khách bỏ ra thực hiện sự kiện sinh nhật của con em, người thân mình.

Xem thêm các combo sinh nhật của chúng tôi ở đây!