Cách tổ chức sinh nhật cho bạn cùng lớp với 0 đồng

Thứ Sáu, ngày 18/10/2019, 14:30 (GMT + 7)

Dù không tốn tiền nhưng bữa tiệc sinh nhật vẫn có đầy đủ nến và bánh kem.

Bài đăng nhận được hàng chục nghìn lượt thích.

Bài đăng nhận được hàng chục nghìn lượt thích.

Tiệc 0 đồng vẫn có nến và bánh đầy đủ.

Tiệc 0 đồng vẫn có nến và bánh đầy đủ.

Cách tổ chức sinh nhật cho bạn cùng lớp với 0đ - 2
Đúng là sức sáng tạo không giới hạn lứa tuổi học trò.

Đúng là sức sáng tạo không giới hạn lứa tuổi học trò.

Bác Ba Phi (st)