Tiểu cảnh sinh nhật bong bóng vàng đồng, trắng XV539