Cổng chào khai trương cùng bong bóng bay sự kiện XV459