Backdrop trang trí sinh nhật vải voan và bàn chữ 3D XV107