Backdrop trang trí khai trương cùng bong bóng XV724