Backdrop sự kiện tua rua vàng đồng xanh dương XV605 sang trọng