Backdrop sọc dọc trang trí sinh nhật hồng trắng XV542