Backdrop sinh nhật vàng đồng và hồng tươi, hồng cánh sen XV526