Tiệc sinh nhật bé Đăng Khôi

Tiệc sinh nhật bé Đăng Khôi

Tiệc sinh nhật cho bé Đăng Khôi được thực hiện bởi Xinh Event. Sản phẩm được thực hiện tại nhà hàng nơi nhiều không gian rộng rãi để trang trí. Sản phẩm bao gồm bàn quà và các phụ kiện sinh nhật trên bàn quà được thực hiện thiết kế và trang trí toàn bộ từ dịch vụ sinh nhật của chúng tôi.

Xem thêm các tiệc đã tổ chức:

Hình ảnh chi tiết của bữa tiệc sinh nhật

Bàn quà sinh nhật cho bé Đăng Khôi
Bàn quà sinh nhật cho bé Đăng Khôi
Bánh kem tại bữa tiệc sinh nhật của bé Đăng Khôi
Bánh kem tại bữa tiệc sinh nhật của bé Đăng Khôi
Phụ kiện sinh nhật tại trên bàn
Phụ kiện sinh nhật tại trên bàn

Liên hệ đặt tiệc sinh nhật giống bé Đăng Khôi tại

Hotline: 090.908.4147

Email: lienhe@bongbongxinh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *